Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 3.85 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 88.32 m²
 • 4.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 3.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 3.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 143 m²
 • 11 tỷVND