Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 71 m²
 • 8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 90 m²
 • 20 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 28 m²
 • 1.9 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 74.8 m²
 • 17.5 tỷVND
E
 • 5
 • 3
 • 75 m²
 • 18 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 28.5 m²
 • 3.75 tỷVND