Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80.3 m²
 • 2.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90.6 m²
 • 2.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 3.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 2.65 tỷVND