Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 100 m²
 • 8.5 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 120 m²
 • 8 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 56.7 m²
 • 4.15 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 123 m²
 • 7.5 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 52 m²
 • 3.7 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 124 m²
 • 9.5 tỷVND