Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 42 m²
 • 8.7 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 73.87 m²
 • 16 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 15.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 51 m²
 • 11.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 51 m²
 • 9.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 15.5 tỷVND