Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 2.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74.5 m²
 • 2.43 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 2.45 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 1.98 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 2.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 2.1 tỷVND