Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 67.4 m²
 • 2.6 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 61 m²
 • 2.2 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 74 m²
 • 2.85 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 55.7 m²
 • 2.42 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 61 m²
 • 1.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 61 m²
 • 2.1 tỷVND