Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 82.12 m²
 • 5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 78.64 m²
 • 5.7 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 78.64 m²
 • 4.8 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 78.64 m²
 • 5.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 76.58 m²
 • 5.2 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 109 m²
 • 9.7 tỷVND