Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 82.5 m²
 • 6.2 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 48.4 m²
 • 4.95 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 4.54 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 62.3 m²
 • 3.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 69.2 m²
 • 4 tỷVND