Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 82.3 m²
 • 6.6 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 77 m²
 • 5 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 54 m²
 • 6.5 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 7.95 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 54.4 m²
 • 5.3 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 8 tỷVND