Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 33 m²
 • 3.2 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 113.5 m²
 • 11.9 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 7.8 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 123 m²
 • 11.9 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 89.1 m²
 • 6.85 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 53.3 m²
 • 4.3 tỷVND