Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 33 m²
 • 1.45 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 49 m²
 • 2.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 81.5 m²
 • 5.16 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 61.4 m²
 • 2.85 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 59 m²
 • 3.1 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 46.5 m²
 • 3 tỷVND