Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 67.8 m²
 • 3.6 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 82 m²
 • 2.7 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 61.4 m²
 • 2.8 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 59 m²
 • 2.15 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 69.2 m²
 • 2.9 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 46.1 m²
 • 2.4 tỷVND