Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 82 m²
 • 3.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 2.85 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 47 m²
 • 2.27 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 59.2 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 126 m²
 • 27.85 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 332 m²
 • 73 tỷVND