Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 540 m²
 • 3.69 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 271 m²
 • 2.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 173.5 m²
 • 1.8 tỷVND
D
 • 214.5 m²
 • 2.5 tỷVND
E
 • 344 m²
 • 2.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 255.9 m²
 • 1.7 tỷVND