Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 533.9 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 362.6 m²
 • 2.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 930 m²
 • 2.6 tỷVND
D
 • 621.7 m²
 • 1 tỷVND
E
Đã bán
 • 235.7 m²
 • 2.15 tỷVND
F
 • 162.7 m²
 • 2.15 tỷVND