Nhà đất lân cận

A
 • 379.2 m²
 • 4.9 tỷVND
B
 • 362.6 m²
 • 2.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 930 m²
 • 2.6 tỷVND
D
 • 621.7 m²
 • 1 tỷVND
E
Đã bán
 • 235.7 m²
 • 2.15 tỷVND
F
 • 162.7 m²
 • 2.15 tỷVND