Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 754 m²
 • 5.7 tỷVND
B
 • 182.4 m²
 • 4.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 2.35 tỷVND
D
 • 1
 • 3
 • 335 m²
 • 4.85 tỷVND
E
 • 109 m²
 • 2.17 tỷVND
F
 • 510.3 m²
 • 2.2 tỷVND