Nhà đất lân cận

A
 • 93.3 m²
 • 9.6 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 37.2 m²
 • 4.3 tỷVND
C
 • 6
 • 7
 • 65.5 m²
 • 11.5 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 88.5 m²
 • 5.1 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 30.1 m²
 • 3.75 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 71 m²
 • 5.5 tỷVND