Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 45.6 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 42.2 m²
 • 5.5 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 129.5 m²
 • 8.5 tỷVND
D
 • 7
 • 3
 • 176.2 m²
 • 32 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23.4 m²
 • 2.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 18 m²
 • 2.6 tỷVND