Nhà đất lân cận

A
 • 375 m²
 • 11.9 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 234 m²
 • 4.75 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 98.3 m²
 • 3.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 585 m²
 • 10.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 77 m²
 • 2.65 tỷVND
F
Đã bán
 • 140.8 m²
 • 2.4 tỷVND