Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 151.2 m²
 • 4.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 115 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 138 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 64.2 m²
 • 2.9 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 111.8 m²
 • 6.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 3.1 tỷVND