Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 51.1 m²
 • 5.7 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 43 m²
 • 2.45 tỷVND
C
 • 5
 • 6
 • 98.1 m²
 • 6.5 tỷVND
D
 • 99.8 m²
 • 10.5 tỷVND
E
 • 4
 • 2
 • 51.1 m²
 • 3.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 48 m²
 • 3.3 tỷVND