Nhà đất lân cận

A
 • 51.7 m²
 • 3.1 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 137 m²
 • 11 tỷVND
C
 • 230.7 m²
 • 12.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 98 m²
 • 3.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 131 m²
 • 6.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 64 m²
 • 3.5 tỷVND