Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 81.6 m²
 • 3.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 121.5 m²
 • 4 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 80.3 m²
 • 4.15 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 28.5 m²
 • 2.4 tỷVND
E
 • 300 m²
 • 7.5 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 316 m²
 • 14.5 tỷVND