Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 27.4 m²
 • 3.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 23 m²
 • 4 tỷVND
C
 • 6
 • 6
 • 92 m²
 • 22 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 17.6 m²
 • 1.72 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 75 m²
 • 11.5 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 26.8 m²
 • 4.04 tỷVND