Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 84.04 m²
 • 1.79 tỷVND
B
 • 110.5 m²
 • 1.7 tỷVND
C
 • 2,047.4 m²
 • 8.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 125 m²
 • 3.7 tỷVND
E
 • 111.2 m²
 • 2.45 tỷVND
F
 • 80.7 m²
 • 1.85 tỷVND