Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 101.7 m²
 • 1.69 tỷVND
B
 • 110.5 m²
 • 1.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 115 m²
 • 2.85 tỷVND
D
 • 80.7 m²
 • 1.85 tỷVND
E
 • 110 m²
 • 3.35 tỷVND
F
Đã bán
 • 753.5 m²
 • 5.85 tỷVND