Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 84.04 m²
 • 1.79 tỷVND
B
 • 129.1 m²
 • 3.1 tỷVND
C
 • 2,047.4 m²
 • 8.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 101.7 m²
 • 1.69 tỷVND
E
 • 80.7 m²
 • 1.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 115 m²
 • 2.85 tỷVND