Nhà đất lân cận

A
 • 1,109 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 80.1 m²
 • 2.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 423 m²
 • 5.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 668 m²
 • 2.5 tỷVND
E
 • 94 m²
 • 1.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 80 m²
 • 3.5 tỷVND