Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 37 m²
 • 3.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 40.46 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 6
 • 8
 • 53 m²
 • 6.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 35 m²
 • 3.15 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 40.1 m²
 • 4.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 12.8 m²
 • 2.29 tỷVND