Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 16.7 m²
 • 2.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 72.6 m²
 • 7 tỷVND
C
 • 3
 • 4
 • 45.1 m²
 • 6.7 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 128 m²
 • 14 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 49.8 m²
 • 7.68 tỷVND
F
Đã bán
 • 48 m²
 • 4.32 tỷVND