Nhà đất lân cận

A
 • 72 m²
 • 2.88 tỷVND
B
Đã bán
 • 63.2 m²
 • 2.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 63.2 m²
 • 2.35 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 72.5 m²
 • 2.05 tỷVND
E
 • 1
 • 2
 • 26.5 m²
 • 2.7 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 81 m²
 • 1.85 tỷVND