Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 73 m²
 • 3.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50.8 m²
 • 3.35 tỷVND
C
 • 155 m²
 • 7.3 tỷVND
D
 • 2,214 m²
 • 65 tỷVND
E
 • 60.4 m²
 • 3.18 tỷVND
F
 • 92 m²
 • 4.95 tỷVND