Nhà đất lân cận

A
 • 243 m²
 • 5.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 42 m²
 • 2.05 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 124.5 m²
 • 4.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 120 m²
 • 3.9 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 92.9 m²
 • 7.5 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 68 m²
 • 5.4 tỷVND