Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 37 m²
 • 2.3 tỷVND
B
 • 80 m²
 • 3.7 tỷVND
C
 • 190 m²
 • 5.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 53.6 m²
 • 2.37 tỷVND
E
 • 160 m²
 • 5.3 tỷVND
F
 • 12
 • 12
 • 123.5 m²
 • 4.7 tỷVND