Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65.8 m²
 • 2.55 tỷVND
B
Đã bán
 • 86 m²
 • 1.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 114 m²
 • 5.4 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 120 m²
 • 23.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 75 m²
 • 7.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 65 m²
 • 3.1 tỷVND