Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 56 m²
 • 2.5 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 233 m²
 • 7 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 240 m²
 • 31 tỷVND
D
 • 136.6 m²
 • 5.6 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 37.7 m²
 • 3.85 tỷVND
F
 • 135.2 m²
 • 6.5 tỷVND