Nhà đất lân cận

A
 • 8,480.1 m²
 • 20.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2,575.3 m²
 • 20 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 100.3 m²
 • 2.07 tỷVND
D
 • 124.1 m²
 • 2.1 tỷVND
E
 • 111.9 m²
 • 1.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 179 m²
 • 3.3 tỷVND