Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 206 m²
 • 10.9 tỷVND
B
 • 121.6 m²
 • 7.6 tỷVND
C
 • 13
 • 13
 • 109.6 m²
 • 9 tỷVND
D
 • 121.6 m²
 • 7.4 tỷVND
E
 • 100.2 m²
 • 8.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 70 m²
 • 4.2 tỷVND