Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 160 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 5
 • 2
 • 69.7 m²
 • 6 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 153.5 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 3.4 tỷVND
E
 • 180.6 m²
 • 8.4 tỷVND
F
 • 135.2 m²
 • 6.5 tỷVND