Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 69.59 m²
 • 4.65 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 89.95 m²
 • 6.27 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 69.95 m²
 • 5.14 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 69.95 m²
 • 5 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 51 m²
 • 3.67 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 1.48 tỷVND