Nhà đất lân cận

A
 • 744.5 m²
 • 2.49 tỷVND
B
 • 495.1 m²
 • 6.2 tỷVND
C
 • 1,353.3 m²
 • 4 tỷVND
D
 • 161.9 m²
 • 1.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 2,030 m²
 • 3.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 193 m²
 • 1.93 tỷVND