Nhà đất lân cận

A
 • 123.1 m²
 • 2.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 120.3 m²
 • 2.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 1,000 m²
 • 2.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 140 m²
 • 1.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 10
 • 10
 • 416 m²
 • 3.89 tỷVND
F
Đã bán
 • 8,765 m²
 • 14 tỷVND