Nhà đất lân cận

A
 • 3,610 m²
 • 20 tỷVND
B
 • 102.5 m²
 • 2.55 tỷVND
C
 • 306.6 m²
 • 7 tỷVND
D
 • 9,000 m²
 • 60 tỷVND
E
Đã bán
 • 135 m²
 • 2.2 tỷVND
F
 • 101.4 m²
 • 2.36 tỷVND