Nhà đất lân cận

A
 • 213.27 m²
 • 10.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 100 m²
 • 5.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 88.5 m²
 • 6.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 113 m²
 • 4.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 54 m²
 • 4.55 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3.25 tỷVND