Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 79.3 m²
 • 2.05 tỷVND
B
Đã bán
 • 98 m²
 • 4.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 34 m²
 • 2.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 80 m²
 • 7.35 tỷVND
E
 • 110 m²
 • 7.2 tỷVND
F
 • 6
 • 6
 • 120 m²
 • 12.5 tỷVND