Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 60 m²
 • 5.36 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 61.6 m²
 • 6.8 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 70.7 m²
 • 8.5 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 68.3 m²
 • 7.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 50 m²
 • 4.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 33.4 m²
 • 2.68 tỷVND