Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 174.4 m²
 • 9.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 60.5 m²
 • 2.4 tỷVND
C
 • 81.7 m²
 • 4.5 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 53.1 m²
 • 4.25 tỷVND
E
 • 53.3 m²
 • 3.17 tỷVND
F
 • 82.3 m²
 • 4.6 tỷVND