Nhà đất lân cận

A
 • 102.9 m²
 • 3.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 81.3 m²
 • 4.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 4.25 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 72 m²
 • 4.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 4.7 tỷVND
F
 • 60 m²
 • 3.36 tỷVND